A szubjektív térérzékeléssel kapcsolatos vizsgálatok elméleti háttere és alkalmazási területei

  • Veronika Garda PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola, Pécs
Kulcsszavak: szubjektivitás, kognitív térkép, mentális térkép, sztereotípia

Absztrakt

A tanulmány a szubjektív térérzékeléshez kapcsolódó fogalmak (kognitív és mentális térképek, térképezés) tisztázása után bemutatja a tudati kép kialakulását befolyásoló fő tényezőket. A témához kapcsolódó szakirodalmi áttekintés alapján a Szerző vázolja a mentális térkép (mint kutatási módszer) alkalmazásának lehetőségeit. A vizsgált területegységek méretét alapul véve ismerteti a módszer alkalmazási területeit települési, regionális és országos (kontinentális) szintű kutatásokban.

Szerzői adatok

Veronika Garda, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola, Pécs

PhD hallgató

Megjelent
2009-03-01
Hogyan idézzem?
Garda, V. (2009) A szubjektív térérzékeléssel kapcsolatos vizsgálatok elméleti háttere és alkalmazási területei, Tér és Társadalom, 23(1), o. 43-53. doi: 10.17649/TET.23.1.1215.
Rovat
Tanulmányok