Egy ország a világ szemében. A Nation Brand Index bemutatása Ausztria elemzésén keresztül

  • Beáta Nagy PE GTK Tudás Sziget–Menedzsment Gondolkodó és Gyakorló Műhely, Veszprém
Kulcsszavak: országimázs, márka, Nation Brand Index, Ausztria

Absztrakt

Az Anholt-féle Nation Brand Index elmélete mára az egyik legelismertebb módszer az országimázskutatás területén. A technika alaposabb vizsgálata érdekében az eredeti kutatásokba be nem vont Ausztria elemezésére került sor. Ezzel nemcsak az elmélet, hanem a mindig „semleges" ország egyediségét is megismerhettük. A tanulmány keretét egy saját beillesztési módszerrel felállított hipotézis és annak bizonyítása adja.

Szerzői adatok

Beáta Nagy, PE GTK Tudás Sziget–Menedzsment Gondolkodó és Gyakorló Műhely, Veszprém

marketing koordinátor

Megjelent
2008-12-01
Hogyan idézzem?
Nagy, B. (2008) „Egy ország a világ szemében. A Nation Brand Index bemutatása Ausztria elemzésén keresztü”l, Tér és Társadalom, 22(4), o. 205-219. doi: 10.17649/TET.22.4.1207.
Rovat
Kitekintő