A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai

  • Iván Zádori PTE FEEK, Kultúra-gazdaságtan és Kulturális Igazgatás Tanszék, Pécs
Kulcsszavak: Csatorna-szigetek, Guernsey Jersey autonómia alkalmazkodási kényszer, diverzifikáció, adaptáció, fenntarthatóság

Absztrakt

Jelen tanulmányban a Csatorna-szigetek, Guernsey és Jersey gazdasági és társadalmi kérdései kerülnek bemutatásra a kezdetektől napjainkig. A Csatorna-szigetek története a sikeres adaptáció története. A rendszeresen jelentkező diverzifikációs kényszer újabb és újabb gazdasági tevékenységek felé történő elmozdulást generál, melyekkel a szigetek kedvező helyzete folyamatosan fenntartható. A vizsgált szigetek sikeressége és versenyképessége ugyanakkor alapvetően az Egyesült Királyság és a szigetek 1204 óta fennálló sajátos viszonyrendszerére vezethető vissza, ahol mindkét fél profitál a különleges státuszszabályok által fenntartott szituációból.

Szerzői adatok

Iván Zádori, PTE FEEK, Kultúra-gazdaságtan és Kulturális Igazgatás Tanszék, Pécs

tudományos segédmunkatárs

 

Megjelent
2008-06-01
Hogyan idézzem?
Zádori, I. (2008) A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai, Tér és Társadalom, 22(2), o. 203-228. doi: 10.17649/TET.22.2.1178.
Rovat
Kitekintő