A nagyvárosi kormányzatok és az önkormányzati rendszer

Kulcsszavak: önkormányzat, nagyvárosok, kormányzati struktúrák, helyi hatalom

Absztrakt

A tanulmány a városi kormányzatokkal kapcsolatos nemzetközi irodalom rövid áttekintése után a magyar nagyvárosok helyzetét tárgyalja két összefiiggésben: egyrészt az önkormányzati rendszeren, másrészt pedig az állam és a magánszektor kapcsolatrendszerén keresztül. A dolgozat arra a következtetésre jut, hogy a nagyvárosok a magyar önkormányzati rendszeren belül egyfajta speciális érdekcsoportot jelentenek, amelyek egyrészt meghatározó politikai súllyal rendelkeznek a területi folyamatokban és a központi költségvetési politikában, másrészt pedig adottságaik révén a gazdasági fejlődés „növekedési pólusait" képviselik.

Szerzői adatok

József Hegedüs, Városkutatás Kft., Budapest

ügyvezető igazgató

Megjelent
2008-03-01
Hogyan idézzem?
Hegedüs, J. (2008) A nagyvárosi kormányzatok és az önkormányzati rendszer, Tér és Társadalom, 22(1), o. 59-75. doi: 10.17649/TET.22.1.1156.
Rovat
Tanulmányok