Dualitások az Európai Unió nagyvároshálózatának fejlettségében az ezredfordulón

  • László Jeney ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest
Kulcsszavak: nagyváros, NUTS3, fekvés, városnagyság, fejlettségi különbségek, Európai Unió

Absztrakt

Az Európai Unió regionális tagoltságában kimutatott térbeli és társadalmi szabályszerűségek a nagyvároshálózaton belül is hagyományosan szerepet játszanak. A tágabban értelmezett ezredforduló időszakában a rendszerváltozás, az integrálódás és a globalizáció nem hagyta érintetlenül a nagyvároshálózatot sem. A nagyvárosok fejlettségi különbségein belül egy igen látványos kiegyenlítődési folyamat zajlik, amelyben nem csupán a volt szocialista országok, hanem a nyugati perifériák centrumainak gyors felzárkózása is szerepet játszik. Mindezek némiképp átrajzolják a korábban jellemző modelleket. Az 1990-es évek közepén még meghatározó centrum–periféria kettősség halványodásával, az átlag feletti és az alatti térségek választóvonalának nyugatabbra tolódásával egy határozottabb nyugat–keleti lejtő látszik kibontakozni, miközben a legmarkánsabb fejlettségi lépcső továbbra is az egykori vasftiggöny vonala marad. Bár a városméret továbbra sem meghatározó a gazdasági fejlettségben, enyhe mértékben erősödik a milliós metropoliszok előnye. Jelen tanulmány ezek számszerű igazolására tesz kísérletet többféle területi elemzési módszer felhasználásával.

Szerzői adatok

László Jeney, ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest

egyetemi tanársegéd

Megjelent
2007-12-01
Hogyan idézzem?
Jeney, L. (2007) Dualitások az Európai Unió nagyvároshálózatának fejlettségében az ezredfordulón, Tér és Társadalom, 21(4), o. 155-178. doi: 10.17649/TET.21.4.1144.
Rovat
Kitekintő