A potenciálmodell erényei és korlátai a társadalomkutatásban

Kulcsszavak: potenciálmodell, térkapcsolatok, területi elemzés

Absztrakt

A tanulmány a potenciálmodell alkalmazásának alapkérdéseit vizsgálja. Ennek keretében a szerző áttekinti a modell működési mechanizmusának, elméleti igazolásának néhány alapvető problémáját, felépítésének és speciális változatainak sajátosságait. A modell erényei és korlátai nem direkt szembeállítás során kerülnek számbavételre, hanem a jellegzetes használati kérdések feltárásával és értékelésével. Az alkalmazások összetett rendszere nemcsak a modell, illetve a potenciál-fogalom sokszínűségére utal, hanem rávilágít a helyére a területi elemzésekben, különösen a térkapcsolatok vizsgálatában.

Szerzői adatok

Gergely Tagai, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
PhD hallgató
Megjelent
2007-03-01
Hogyan idézzem?
Tagai, G. (2007) A potenciálmodell erényei és korlátai a társadalomkutatásban, Tér és Társadalom, 21(1), o. 145-158. doi: 10.17649/TET.21.1.1099.
Rovat
Tanulmányok