Társadalomföldrajz és regionális tudomány

  • Ferenc Probáld Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
Kulcsszavak: társadalomföldrajz, regionális tudomány, tudományelmélet, marketing

Absztrakt

A tudományrendszertani kérdések tisztázásának főként az egyes diszciplinák feladatkörének meghatározása, intézményi struktúrájuk és képzési programjaik alakítása, imázsuk építése szempontjából van jelentősége. A tanulmány áttekinti a társadalomföldrajz és a regionális tudomány fejlődésének fél évszázaclát, összehasonlítja defintcióikat és kutatási tárgyköreiket, vizsgálja a tradícióikban gyökerező elméleti és módszertani sajátságokat. A lényegi hasonlóságolcból a szerző arra a következtetésre jut, hogy az önálló regionális tudomány létrejötte nem tekinthető szükségszerűnek, tudományrendszertanilag indokoltnak. A társadalmi jelenségek és folyamatok térbeliségének kutatásában kialakult sajátos versenyhelyzet ésszerű munkamegosztás: tesz szükségessé. A társadalomföldrajznak azokra a témákra kellene figyelmét összpontosítania, ahol hagyományai és képzési programjai folytán előnyöket élvez. A geográfia pozícióinak megszilárdítása átfgó marketingstratégiát kíván; a tanulmány utolsó része ennek elemeit vázolja fel.

Szerzői adatok

Ferenc Probáld, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

ny. egyetemi tanár

Megjelent
2007-03-01
Hogyan idézzem?
Probáld, F. (2007) Társadalomföldrajz és regionális tudomány, Tér és Társadalom, 21(1), o. 21-33. doi: 10.17649/TET.21.1.1091.
Rovat
Tanulmányok