„Not In My Back Yard” – közösségi döntések, technológia, városfejlődés

  • Péter Dobay PTE Közgazdaságtudományi Kar Gazdaságmódszertani Intézet, Pécs
  • Yigal Tzadok Ashdod
Kulcsszavak: közösségi döntések, közhasznú információk, távközlés, zöld mozgalom, önkormányzati döntések, információ-brokering, döntési modellek, muddling trough módszer, NIMBY probléma, Izrael

Absztrakt

A tanulmány a modern technológia által okozott környezeti kórok és az áhított javak, szolgáltatások konfliktusával foglalkozik. Hogyan hozzunk vezetői döntéseket, amikor a közösség megosztott: kívánjuk a szemétszállítást, a radar védőernpn, a mobil-telefóniát, de következményeiket máshol akarjuk látni („NIMBY effektus"). A tudományos érvek gyengék, vagy ellentmondóak, az idő és a beruházók sürgetnek, a demokratikus véletnény-nyilvánítás pedig nem kerülhető ki. Az izraeli esettanulmány egy Új város, Modi'in „telekommunikációs felszerelése” kapcsán alkalmazott „muddling through” döntés-előkészítő eljárást ismerteti.

Szerzői adatok

Péter Dobay, PTE Közgazdaságtudományi Kar Gazdaságmódszertani Intézet, Pécs

igazgató

Yigal Tzadok, Ashdod

közgazdász

Megjelent
2006-09-01
Hogyan idézzem?
Dobay, P. és Tzadok, Y. (2006) „»Not In My Back Yard« – közösségi döntések, technológia, városfejlődé”s, Tér és Társadalom, 20(3), o. 1-17. doi: 10.17649/TET.20.3.1063.
Rovat
Tanulmányok