Történetfilozófiai térszerkezetek Bibó István életművében

  • Pál Bodó SZE GJK Multidiszciplináris és Társadalomtudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak: aktualitás, globális történelmi tér, hatalmak megosztása, holizmus, individuális, atomizmus, közigazgatás szuverenitás

Absztrakt

Bibó István életműve, s annak fogadtatása, recepciója sajátos tükörképe a II. világháború utáni magyar társadalomtudományi „tájképnek". Jelen írásomban két szempontot szeretnék érvényesíteni. Az egyik Bibó életművének általában vett megítélése kapcsán gondolatainak aktualitását érinti – mind általános filozófiai, mind pedig specifikusan történetfilozófiai téren – míg a másik Bibó történelemfelfogásával, a történelemi térszerkezetről kialakított modelljével, s e globális térszerkezeti rendszer hierarchiájával függ össze.

Szerzői adatok

Pál Bodó, SZE GJK Multidiszciplináris és Társadalomtudományi Doktori Iskola

PhD hallgató

Megjelent
2005-09-01
Hogyan idézzem?
Bodó, P. (2005) Történetfilozófiai térszerkezetek Bibó István életművében, Tér és Társadalom, 19(3-4), o. 213-221. doi: 10.17649/TET.19.3-4.1028.
Rovat
Tértörténet