A monetáris integráció regionális hatásai

  • Balázs Ferkelt PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Kulcsszavak: monetáris integráció, területi egyenlőtlenségek, konvergencia

Absztrakt

A monetáris integráció és a területi egyenlőtlenségek közötti kapcsolat már az 1970-es években is vizsgálat tárgyát képezte. Jelen tanulmány célul tűzi ki a kérdéskör elemzését, mind a közgazdasági elméletek szintjén, mind pedig az európai integráció gyakorlatában. Feltételezhető, hogy az Európai Unió keretei között megvalósított Gazdasági és Monetáris Unió (a továbbiakban GMU) az egységes belső piac hiányosságai, valamint a tagországok és a régiók között már a közös pénz bevezetése előtt fennálló egyenlőtlenségek miatt nem képes hozzájárulni a gazdasági-társadalmi különbségek mérséklődéséhez.

Szerzői adatok

Balázs Ferkelt, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

PhD hallgató

Megjelent
2005-09-01
Hogyan idézzem?
Ferkelt, B. (2005) A monetáris integráció regionális hatásai, Tér és Társadalom, 19(3-4), o. 171-185. doi: 10.17649/TET.19.3-4.1025.
Rovat
Kitekintő