Regionális klaszterek feltérképezése a gyakorlatban

  • Réka Patik SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola
  • Szabolcs Deák SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola
Kulcsszavak: regionális klaszter, klaszterek feltérképezése, gazdasági szerkezet, regionális gazdaságfejlesztés

Absztrakt

Egyre több országban megfigyelhető a klaszteralapú gazdaságfejlesztés térhódítása az ágazati szemlélettel szemben, és Magyarországon is létrejöttek azok a kormányzati és magánkezdeményezések, melyek klaszterek fejlesztését tűzték ki célul. A tudatos gazdaság-, illetve klaszterfejlesztés alapját a régió gazdasági szerkezetének ismerete, a létező vagy éppen formálódó klaszterek azonosítása jelenti. A klaszterek feltérképezése tehát az a kiindulópont, mely meghatározza a fejlesztési lehetőségeket, orientálja a fejlesztési elképzeléseket. Tanulmányunkban a klaszterek gyakorlati feltérképezését vizsgáljuk meg közelebbről, szemléltetésül felhasználva a Csongrád megyében, azon belül a szegedi kistérségben folytatott kutatás eredményeit és tapasztalatait. Alapvetően statisztikai adatok elemzésére támaszkodunk, kiemelve a feltérképezés elméletileg jóval tágabb módszertani skálájából azokat az eljárásokat, melyek a hazai térségek gyakorlati vizsgálatában jól alkalmazhatóak.

Szerzői adatok

Réka Patik, SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola

PhD hallgató

Szabolcs Deák, SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola

PhD hallgató

Megjelent
2005-09-01
Hogyan idézzem?
Patik, R. és Deák, S. (2005) Regionális klaszterek feltérképezése a gyakorlatban, Tér és Társadalom, 19(3-4), o. 139-158. doi: 10.17649/TET.19.3-4.1023.
Rovat
Gyors ténykép