Programértékelés a 2000. évi Magyarország–Ausztria Phare CBC Kisprojekt Alap példáján

Szerzők

  • Lados Mihály MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.19.2.1002

Kulcsszavak:

határ menti együttműködés, programértékelés

Absztrakt

A magyar–osztrák határtérségben a határ menti kapcsolatok fejlődését nagymértékben segíti, hogy az Európai Unió kiemelten foglakozik határ menti térségek, mint jellemzően elmaradott térségek támogatásával. A tagországokon belül Interreg, míg az EU-határok mentén a nem tagországok számára a Phare CBC program támogatja a határon átnyúló kezdeményezések megvalósítását. A kapcsolatok sűrűsödése, mélységének és sokszínűségének növekedése az egymásmellettiségtől az integrált régió irányába mozdíthatja el az államhatárokkal elválasztott térségeket. A program Unión belüli sikeres megítélését jelzi, hogy a 2007-2013-as program időszakban a megszűnő Közösségi Kezdeményezések szintjéről a Strukturális Alapok célterületei közé kerülnek a határ menti együttműködések. Szükséges annak áttekintése, hogy az egyes programok mennyiben segítik az integrálódás folyamatát. Jelen tanulmány a 2000. évi Magyarország–Ausztria Phare CBC Kisprojekt Alap ex-post típusú értékelésével kíséreli megragadni ezt a folyamatot. Az elemzési keretet a program és projekt szintű relevancia, koherencia, hatékonyság, hatásosság és fenntarthatóság vizsgálat adja. A tanulmány kiemelt figyelmet fordít a projektek keretében megvalósuló határon átnyúló partnerségre.

Információk a szerzőről

Lados Mihály , MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos főmunkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2005-06-30

Hogyan kell idézni

Lados, M. (2005) „Programértékelés a 2000. évi Magyarország–Ausztria Phare CBC Kisprojekt Alap példáján”, Tér és Társadalom, 19(2), o. 101–126, 239. doi: 10.17649/TET.19.2.1002.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok