Globális verseny a világ jelentős gazdasági blokkjai között

  • Attila Marján Biztosi kabinet, Európai Bizottság, Brüsszel
Kulcsszavak: világgazdasági verseny, globalizáció, transzatlanti együttműködés és versengés, nemzetközi versenyképesség, gazdasági szuperhatalmak

Absztrakt

Az alábbi cikk a nagy regionális gazdasági blokkok (EU, USA, Japán) globális versenyének és kooperációjának mozgatórugóit és aktuális fejleményeit értékeli. A reálgazdasági és kereskedelmi kérdéseken túl kitér a monetáris kapcsolatokra és a nagy régiók versenyképességének alakulására is. Az elmúlt évtizedben a globalizáció nyomán a nagy régiók egymásra utaltsága nőtt, és új hatalmak (elsősorban Kína) megerősödése indult meg. Európa folyamatosan veszít nemzetközi versenyképességéből és növekedési potenciáljából, jóllehet számos területen rendelkezik kedvező adottságokkal.

Szerzői adatok

Attila Marján, Biztosi kabinet, Európai Bizottság, Brüsszel

tag

Megjelent
2005-03-01
Hogyan idézzem?
Marján, A. (2005) Globális verseny a világ jelentős gazdasági blokkjai között, Tér és Társadalom, 19(1), o. 21-42. doi: 10.17649/TET.19.1.982.
Rovat
Tanulmányok