Határon átnyúló városhálózatok: újabb intézményi divat az európai határon átnyúló együttműködésekben?

  • Gábor Novotny Pénzügyminisztérium, Önkormányzati és Területfejlesztési Főosztály
Kulcsszavak: hálózat, városhálózat, határon átnyúló együttműködés

Absztrakt

A kilencvenes években, a hálózatokban gondolkodó területfejlesztésnek Európa-szerte egyre fontosabb részterületét képviselik a városhálózatok, a határtérségeknek pedig már régóta kulcsszerepet tulajdonítanak az európai integráció folyamatában. Ezek szerint a két térkategória (város, régió), valamint a térszervezési eszköz (hálózati stratégia) határon átnyúló találkozását, és ennek minőségét az integrációs folyamat egyfajta közelítő indikátorának is tekinthetjük. A régió és városfejlesztés, de általában a területfejlesztés és a városfejlesztés kapcsolata ráadásul a hazai szakmai körökben élénk vitákat váltott és vált ki. A felsorolt folyamatok és motivációs tényezők érthető módon reflektorfénybe helyezik az európai integráció „zászlóshajóinak" területfejlesztési gyakorlatát. A tanulmányban ezért rövid példákon keresztül felvillantjuk a holland és német területfejlesztési és tervezési tapasztalatokat az említett kérdéskör tekintetében, a hangsúlyt a helyi határon átnyúló és transznacionális dimenzióra helyezve. Vizsgálataink középpontjában az állt, hogy melyek a hálózati együttműködés lehetőségei és korlátai, és hogy ezek hogyan jelennek meg a határon átnyúló Együttműködés domináns formáiban (eurorégiók, városhálózatok).

Szerzői adatok

Gábor Novotny, Pénzügyminisztérium, Önkormányzati és Területfejlesztési Főosztály

tanácsos

Megjelent
2003-03-01
Hogyan idézzem?
Novotny, G. (2003) Határon átnyúló városhálózatok: újabb intézményi divat az európai határon átnyúló együttműködésekben?, Tér és Társadalom, 17(1), o. 191-212. doi: 10.17649/TET.17.1.880.
Rovat
Versenyképesség