A szabadidősport gazdasági szerepe Közép-Kelet-Európában

Kulcsszavak: szabadidősport, Közép-Kelet-Európa, szabadidősport-fogyasztás

Absztrakt

Tanulmányunk célja, hogy bemutassuk a szabadidősport gazdasági fejlődését a közép-kelet-európai régióban, illetve kifejezetten Magyarországon. A 2010-es években tapasztalt gazdasági fejlődés egyszerre jelentett nagy lehetőséget és kihívást a szabadidősport területén működő szolgáltató vállalkozások, szervezetek számára. Az elméleti részben rövid áttekintést adunk 1) a szabadidősport történelmi és társadalmi hátteréről Magyarországon és Közép-Kelet-Európában, 2) a szabadidősport koncepcióiról, piacairól és értékteremtéséről, 3) a szabadidősport helyzetéről Magyarországon és Közép-Kelet-Európában, valamint a 4) regionális szabadidősport kutatásokról. A régiós összehasonlítás során a 2010 és 2019 közötti időszakra vonatkozóan gyűjtöttünk nemzetközi adatokat nyolc volt szocialista országról, elsősorban a szabadidősport piacokhoz és a lakosság fizikai aktivitásához kapcsolódóan.

Eredményeink szerint a néhány év alatt tapasztalt jelentős gazdasági növekedés kifejezetten erősen hatott a szolgáltatások fejlődésére, köztük a szabadidősport szolgáltatásokéra is. A szabadidősport vállalatoknak fel kell készülniük a növekvő keresletre, az állami döntéshozóknak pedig a növekvő társadalmi szegregáció megakadályozására. Eredményeink szerint a gazdasági fejlődés ellenére a lakosság fizikai aktivitása nem javul, sőt, azok száma, akik soha nem sportolnak, még növekedett is a régióban, amely trend jelentős problémákat okozhat a társadalomban. A sporteszközökre és sportszolgáltatásokra való költés növekedett, de összességében kevesebb ember költ többet.

Szerzői adatok

Ágnes Szabó, Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet

egyetemi adjunktus

Tünde Máté, Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet

egyetemi adjunktus

Zsolt Havran, Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet

egyetemi adjunktus

Megjelent
2021-05-28
Hogyan idézzem?
Szabó, Ágnes, Máté, T. és Havran, Z. (2021) A szabadidősport gazdasági szerepe Közép-Kelet-Európában, Tér és Társadalom, 35(2021), o. 125-149. doi: 10.17649/TET.35.2021.3293.
Rovat
Kitekintés