A szegedi biotechnológiai vállalkozások tudáshálózata – a Biopolisz jelene

  • János Gyurkovics Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet https://orcid.org/0000-0001-6731-7780
  • Sándor Juhász Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok Lendület-kutatócsoport; Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet https://orcid.org/0000-0003-3124-8597
Kulcsszavak: biotechnológia, tudáshálózat, növekedési pólus, Biopolisz

Absztrakt

A fejlesztési pólusok koncepciója a hazai térségekben koncentrálódó tudásintenzív tevékenységek nyújtotta előnyök megerősítését és kiaknázását tűzte ki célul. Kutatás-fejlesztési, gazdasági és infrastrukturális adottságaik alapján tágabb térségüket dinamizálni képes pólusvárosokat és hozzájuk kapcsolódó húzóágazatokat jelöltek ki, így Szegeden a Biopolisz program keretében a biotechnológia került előtérbe. Az ágazat kiemelkedően jó térségi adottságai ellenére a szegedi Biopolisz program nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Tanulmányunk célja, hogy a szegedi biotechnológiai cégek közötti tudáshálózat elemzése révén bemutassuk az iparági koncentráció mögötti együttműködéseket és reflektáljunk a Biopolisz program célkitűzéseire. Eredményeink alapján elmondható, hogy a relatíve sűrű helyi kapcsolatháló ellenére magas innovációs és exportpotenciállal rendelkező vállalkozások kevésbé integrálódtak a lokális iparági tudáshálózatba. A kiemelt támogatás és figyelem ellenére az iparág látszólag kevésbé képes kihasználni a térbeli koncentráció és a kedvező helyi adottságok nyújtotta előnyöket, ami jelentőségének óvatosabb megítélését és a koncepció kritikáját vonja maga után.

Szerzői adatok

János Gyurkovics, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet

egyetemi tanárseégd

Sándor Juhász, Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok Lendület-kutatócsoport; Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2018-11-23
Hogyan idézzem?
Gyurkovics, J. és Juhász, S. (2018) A szegedi biotechnológiai vállalkozások tudáshálózata – a Biopolisz jelene, Tér és Társadalom, 32(4), o. 167-184. doi: 10.17649/TET.32.4.3033.
Rovat
Tanulmányok