Horvátország térszerkezete

Kulcsszavak: Horvátország, térszerkezet, régió, területi különbségek, városhálózat

Absztrakt

Az önálló Horvátország térszerkezete és területi fejlődése több szempontból is érdekes kutatási téma. Sajátos folyamatok – államosodás, háború, a népesség területi átrendeződése – zajlottak le az ezredfordulóig, melyeknek számottevő regionális hatásuk volt. A történetileg kialakult területi különbségeket az átmenet időszaka, az euroatlanti integrációs folyamat, majd a világgazdasági válság tovább fokozta. A tanulmány a legfontosabb térszerkezet-alakító tényezőket és folyamatokat veszi számba – elsősorban megyei szinten – arra az időszakra koncentrálva, amelynek végén Horvátország az Európai Unió tagjává vált. Miután egy ország területi struktúráját több tényező együttesen alakítja, ezért a tanulmányban a legjellegzetesebb természeti, társadalmi és gazdasági különbségeket vizsgáltuk.

Szerzői adatok

Szilárd Rácz, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

tudományos titkár

Megjelent
2016-08-16
Hogyan idézzem?
Rácz, S. (2016) Horvátország térszerkezete, Tér és Társadalom, 30(3), o. 81-104. doi: 10.17649/TET.30.3.2792.
Rovat
Ténykép