A hazai műkereskedelem tipológiája és térbeli jellegzetességei Budapest példáján

  • Ibolya Várnai Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Kulcsszavak: műkereskedelem, galéria, aukciósház, régiségbolt, antikvárium

Absztrakt

A műkereskedelem hazánkban mindmáig a kiskereskedelem kevésbé feltárt szegmensei közé tartozik. Ugyanakkor a téma aktualitását igazolja, hogy bizonyos társadalmi rétegek jelentős összegeket fordítanak műtárgyak vásárlására és fektetik be felhalmozott jövedelmük egy részét antik és kortárs vagyontárgyakba. A műtárgypiacon számos galéria, aukciósház és régiségbolt jelenik meg, és az antikváriumok is fontos résztvevőknek tekinthetők.

Jelen tanulmány célja a budapesti műkereskedelem klasszifikációja és térbeli sajátosságainak bemutatása. A primer adatgyűjtésre épülő kutatás a fővárosi műkereskedéseket vizsgálja, saját terepi megfigyelésekkel és félig strukturált interjúk elkészítésével. Az üzletek és kereskedőházak elhelyezkedésének megjelenítése és elemzése térinformatikai szoftver alkalmazásával történt.

A műtárgypiac szereplői különböző típusokba sorolhatóak a profil, az értékesítés helye, az árpolitika és a kínálat alapján. Megfigyelhető, hogy a galériák és aukciósházak Budapest legelegánsabb hagyományos bevásárlónegyedében helyezkednek el, a másodlagos bevásárlózóna jellemzően az antikváriumoknak és a régiségboltoknak ad otthont. Az egyes típusok térbeli elkülönülése számos tényezővel magyarázható: a bérleti díjak nagyságával, történeti előzményekkel, agglomerációs előnyökkel.

Szerzői adatok

Ibolya Várnai, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
PhD-hallgató
Megjelent
2017-05-25
Hogyan idézzem?
Várnai, I. (2017) A hazai műkereskedelem tipológiája és térbeli jellegzetességei Budapest példáján, Tér és Társadalom, 31(2), o. 104-119. doi: 10.17649/TET.31.2.2769.
Rovat
Ténykép