Állami beavatkozás, lokális eladósodás, túlfűtöttség és ezek rendszerbeli okai a globális válság alatt Kínában

  • Mária Csanádi MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest https://orcid.org/0000-0002-1609-3542
Kulcsszavak: helyi eladósodás, válság, pártállami rendszer, erőforrás-elosztás, állami beavatkozás, túlfűtöttség

Absztrakt

E cikk azzal foglalkozik, hogy hogyan hatott a globális válság a kínai gazdaságra, milyen központi és helyi kormányzati válaszokat és preferenciákat váltott ki s ezek milyen következményekkel jártak nemzeti és regionális szinten. Kiemelten elemzi a helyi kormányzatok eladósodása és a beruházások által generált túlfűtöttség közvetlen gazdasági okait, ezek intézményi és rendszerbeli hátterét. Rávilágít arra, hogy bár a kínai gazdasági átalakulás jelentősen előrehaladt a piacgazdaság irányába, a válságot ellensúlyozó állami beavatkozások felerősítik a pártállami rendszer sajátosságait s ezek kínai specifikumait. E sajátosságok meghatározzák az erőforrások politikai racionalitású elosztási szempontjait és a szereplők hasonló motivációjú beruházási magatartását, ami túlfűtöttséghez vezet. Meghatározzák továbbá a rendszerszerű túlfűtöttség kínai sajátosságait: a decentralizált kínai hatalmi szerkezetből következő lokális túlfűtöttséget és eladósodást.

Szerzői adatok

Mária Csanádi, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest

tudományos tanácsadó

Megjelent
2014-03-01
Hogyan idézzem?
Csanádi, M. (2014) „Állami beavatkozás, lokális eladósodás, túlfűtöttség és ezek rendszerbeli okai a globális válság alatt Kínába”n, Tér és Társadalom, 28(1), o. 113-129. doi: 10.17649/TET.28.1.2592.
Rovat
Kitekintés