A visegrádi négyek vidéktípusainak megjelenése a nemzetközi és a nemzeti fejlesztési koncepciókban

  • Gábor Bodnár Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba
Kulcsszavak: vidéktípus, vidék – lehatárolás, területi politika, visegrádi országok, új vidékparadigma

Absztrakt

A vidék szerepe jelentősen megváltozott napjainkra. Ez új kihívásokkal szembesíti a területi politikákat és azok formálóit is. Ráadásul úgy kellene az erőforrásokat kedvezően hasznosítani és ezáltal csökkenteni a fennálló területi különbségeket, hogy a vidék fogalma és pontos területi meghatározása máig nem tisztázott és vitákat generál.

Munkámban a visegrádi országokban vizsgálom, hogy miképpen jelennek meg vidéktípusaik a nemzetközi és nemzeti vidékfejlesztési koncepciókban. Áttekintem az Európai Unió és az OECD vonatkozó módszertanát, majd az egyes országok vidékfejlesztési koncepcióiban található lehatárolási metódusokat. Így az egyes vidéktípusok egymással és a nemzetközi megközelítésekkel is jól összehasonlíthatóvá válnak, valamint az is láthatóvá válik, hogy azok milyen mértékben reflektálnak a mai város–vidék viszonyokra és a vidék új funkciói által támasztott kihívásokra.

Szerzői adatok

Gábor Bodnár, Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba
tanársegéd
Megjelent
2014-08-20
Hogyan idézzem?
Bodnár, G. (2014) A visegrádi négyek vidéktípusainak megjelenése a nemzetközi és a nemzeti fejlesztési koncepciókban, Tér és Társadalom, 28(3), o. 127-144. doi: 10.17649/TET.28.3.2458.
Rovat
Ténykép