Észak-dunántúli vállalkozói elit elvárásai a Széchenyi István Egyetemmel és hallgatóival szemben

  • Zsolt Kovács Széchenyi István Egyetem Rektori Hivatal, Győr
  • László Tamándl Széchenyi István Egyetem Rektori Hivatal, Karrier és Öregdiák Iroda, Győr
  • Bálint Filep Széchenyi István Egyetem, Győr
Kulcsszavak: felsőoktatás, munkaerőpiac, friss diplomások, munkáltatói felmérés

Absztrakt

Az elitté válás egyik eszköze a felsőoktatás, amelyet manapság egyre több kritika ér. A tömegképzés kialakulása az elmúlt másfél–két évtizedben hozzájárult ahhoz, hogy a diplomás végzettség egyre több területen elértéktelenedjen, és mint az elitté válás eszköze egyre inkább háttérbe szoruljon. Ennek okai összetettek, jelen tanulmányban az összesre nem kívánunk kitérni, elsősorban a Széchenyi István Egyetem és a munkaerőpiac kapcsolatát vizsgáljuk a 2009 nyarán egy 50 elemi; mintán lefolytatott mélyinterjús vizsgálat alapján. Jelen tanulmányban a témához kapcsolódóan emelünk ki néhány eredményt a kutatásból

Szerzői adatok

Zsolt Kovács, Széchenyi István Egyetem Rektori Hivatal, Győr

ügyvivő-szakértő

László Tamándl, Széchenyi István Egyetem Rektori Hivatal, Karrier és Öregdiák Iroda, Győr

irodavezető

Bálint Filep, Széchenyi István Egyetem, Győr

egyetemi tanársegéd

Megjelent
2010-06-01
Hogyan idézzem?
Kovács, Z., Tamándl, L. és Filep, B. (2010) Észak-dunántúli vállalkozói elit elvárásai a Széchenyi István Egyetemmel és hallgatóival szemben, Tér és Társadalom, 24(2), o. 93-105. doi: 10.17649/TET.24.2.1315.
Rovat
Tanulmányok