Az 1945-1956 közötti győri politikai és közigazgatási vezetőréteg származási-foglalkozási összetétele és mobilitási tendenciái

  • Balázs Varga Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Intézet, Győr
Kulcsszavak: elit, helyi elit, nómenklatúra, káder, intergenerációs mobilitás, intragenerációs mobilitás

Absztrakt

A tanulmány az 1945-1956 közötti Győri politikai és közigazgatási vezetőréteg néhány társadalomstatisztikai jellemzőjének áttekintésére vállalkozik. Részletesen bemutatásra kerül, hogy a csoport tagjai milyen társadalmi helyzetű családból indultak, közéleti szerepvállalásukat megelőzően milyen eredeti foglalkozással és szakképzettséggel rendelkeztek, valamint milyen nemzedéken belüli és nemzedékek közötti mobilitási esélyeik és lehetőségeik voltak az érintett korszakban. Az elsősorban levéltári forrásokra épülő vizsgálat megállapította, hogy a helyi vezetőréteg meghatározó része (41,8%-a ) munkás családból származott, míg a legkevésbé számos csoportot (7,1-7,1%) az alkalmazotti és az értelmiségi családból érkezők alkották. A helyi vezetőréteg döntő hányada (59,3%-a) munkás hivatással bírt, míg a parasztok (5,3%) és a kisiparosok/kiskereskedők (3,6%) visszaszorulása különösen jelentősnek tekinthető a származásnál megfigyelt adatokhoz képest. Az intergenerációs mobilitás a csoport több mint felét (51,5%) érintette, míg a legfőbb mobilitási iránynak egyértelműen a munkássá válás tűnt.

Szerzői adatok

Balázs Varga, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Intézet, Győr

egyetemi adjunktus

Megjelent
2010-06-01
Hogyan idézzem?
Varga, B. (2010) Az 1945-1956 közötti győri politikai és közigazgatási vezetőréteg származási-foglalkozási összetétele és mobilitási tendenciái, Tér és Társadalom, 24(2), o. 45-61. doi: 10.17649/TET.24.2.1313.
Rovat
Tanulmányok