Az elitidentitás háttere

  • Zoltán Bugovics Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr
Kulcsszavak: területi identitás, közösség, globalizáció, rendszerváltás, lokális elit, együttműködés, bizalmi tőke

Absztrakt

A társadalmi identitás elméleti megközelítése az elitek viselkedése, mentalitása esetében alapját képezi a területi identitás vizsgálatának Éppen ezért is fontos annak tisztázása hazai és nemzetközi elméleti és empirikus vizsgálatok révén, amelyek az elitek különféle kategóriájának szerepét elemzik, illetve a területi identitást bontják értelmezhető elemekre. A magyarországi helyzetet mind a területi identitás aspektusait, mind az elitek átalakulását figyelembe véve kell analizálni, hangsúlyt fektetve a magyar társadalom szociálpszichológiai jellemzőire is, akár az együttműködések, akár a bizalmi tőke szerepét vesszük górcső alá. Végül az újonnan kialakuló globális és szubnacionális térstruktúrák befolyásoló hatásáról sem szabad megfeledkeznünk. Jelen tanulmány a társadalmi identitás területi vetülete szempontjából az elit vagy relatív elit pozíciók társadalmilag domináns szerepét meghatározónak tekinti.

Szerzői adatok

Zoltán Bugovics, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr

egyetemi docens

Megjelent
2010-06-01
Hogyan idézzem?
Bugovics, Z. (2010) Az elitidentitás háttere, Tér és Társadalom, 24(2), o. 17-29. doi: 10.17649/TET.24.2.1311.
Rovat
Tanulmányok