A magyar polgári elitek értékrendszere és regionális változatai

  • Gábor Gyáni MTA Történettudományi Intézet
Kulcsszavak: elit arisztokrácia, polgárság, kollektív emlékezet

Absztrakt

A szerző jelen tanulmányában a Magyarországot irányító elit társadalmi összetételének kialakulását taglalja az Osztrák–Magyar Monarchia korában, és hangsúlyozza, hogy a hagyományos elit csoportok (arisztokrácia és a korábbi földtulajdonos középnemesség) politikai elitként éltek tovább. Ez a tendencia ugyanakkor a két világháború közötti időszakban megváltozott, akkor kerültek ugyanis hatalomra a növekvő számú új tagok, különösen a „hosszú 1930-as években". A polgári közép- és felsőközép osztály gyors felemelkedése és gazdasági-társadalmi megalapozottsága a 19. század közepén történt meg. A tanulmányt gyakorlatilag egy rövid esettanulmány zárja, amely egy 1940-es évekbeli, középosztálybeli pécsi hölgy írásos gyűjteményén alapul, és amelynek célja a helyi középosztályok határozott belső integrációjának demonstrálása a felekezeti, származási és foglalkozásbeli különbségek ellenére.

Szerzői adatok

Gábor Gyáni, MTA Történettudományi Intézet

tudományos tanácsadó

Megjelent
2010-06-01
Hogyan idézzem?
Gyáni, G. (2010) A magyar polgári elitek értékrendszere és regionális változatai, Tér és Társadalom, 24(2), o. 5-16. doi: 10.17649/TET.24.2.1310.
Rovat
Tanulmányok