Szerbia regionális fejlődésének alapvető jellemzői

  • Imre Nagy MTA RKK ATI, Békéscsaba
  • Radmila Miletić Szerb Tudományos Akadémia „Jovan Cvijic” Földrajzkutató Intézet, Belgrád
  • Marina Todorović Belgrádi Egyetem Földrajzi Fakultás, Belgrád
Kulcsszavak: Szerbia, regionális fejlődés, területi szerveződés, funkcionális térségek

Absztrakt

Jelen tanulmány Szerbia regionális fejlődése egyes sajátosságainak közigazgatási (adminisztratív és statisztikai), valamint funkcionális szempontú jellemzői alapján történő bemutatására törekszik. Szerbia területi szerkezetében észlelt fejlődési egyenlőtlenségek, illetve a regionális fejlettség aránytalanságai tükrözik a népességszerkezetben jelentkező egyensúly-hiányt, az anyagi korlátozások és a strukturális összehangoltság hiányát, amelyek már évek óta halmozódnak, s amit a politikai-gazdasági történések az 1990-es évek során még jobban fokoztak. A tanulmány a fejletlen területek alapvető problémáira utal, azon kritériumokra, amelyek alapján a községek a régión belül definiálhatók és tipizálhatók, valamint vázolja Szerbia regionális térszerkezetének változatait.

Szerzői adatok

Imre Nagy, MTA RKK ATI, Békéscsaba

tudományos főmunkatárs

Radmila Miletić, Szerb Tudományos Akadémia „Jovan Cvijic” Földrajzkutató Intézet, Belgrád

tudományos munkatárs

Marina Todorović, Belgrádi Egyetem Földrajzi Fakultás, Belgrád

rendkívüli egyetemi tanár

Megjelent
2009-09-01
Hogyan idézzem?
Nagy, I., Miletić, R. és Todorović, M. (2009) Szerbia regionális fejlődésének alapvető jellemzői, Tér és Társadalom, 23(3), o. 173-184. doi: 10.17649/TET.23.3.1264.
Rovat
Kitekintő