Szociális alapszükségletek mérése Magyarország rurális kistérségeiben

  • Edit Peisser-Puli Szociális Munka Tanszék, Széchenyi István Egyetem, Győr
Kulcsszavak: szociális alapszükségletek, szolgáltatás-szervezés, rurális kistérség

Absztrakt

A tanulmány három, a rurális terekben élő emberek számára fontos szociális alapszolgáltatáshoz kapcsolódó szükségletek mérését és annak modellszerű megoldását kereső kutatás részeredményeit mutatja be. Jelen írás a Nyugat-dunántúli régió rurális kistérségeivel kapcsolatos szükséglet-centrikus adatbáziselemzés első tapasztalatait adja közre. A Központi Statisztikai Hivatal T-STAR területi statisztikai adatbázisából gyűjtött adatok elemzése, a vizsgálati minta kiválasztását alapozó mutatók rendszerbe foglalása előtt a Szerző a kutatás hátteréről, mint a közelmúlt kutatási eredményeinek összevetéséről tájékoztatja az Olvasót, majd az adatok elemzésével hidat épít a modell-alkotás következő lépése felé.

Szerzői adatok

Edit Peisser-Puli, Szociális Munka Tanszék, Széchenyi István Egyetem, Győr

egyetemi tanársegéd

Megjelent
2009-03-01
Hogyan idézzem?
Peisser-Puli, E. (2009) Szociális alapszükségletek mérése Magyarország rurális kistérségeiben, Tér és Társadalom, 23(1), o. 79-99. doi: 10.17649/TET.23.1.1218.
Rovat
Gyors ténykép