Szociális alapszükségletek mérése Magyarország rurális kistérségeiben

Szerzők

  • Peisser-Puli Edit Szociális Munka Tanszék, Széchenyi István Egyetem, Győr

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.23.1.1218

Kulcsszavak:

szociális alapszükségletek, szolgáltatás-szervezés, rurális kistérség

Absztrakt

A tanulmány három, a rurális terekben élő emberek számára fontos szociális alapszolgáltatáshoz kapcsolódó szükségletek mérését és annak modellszerű megoldását kereső kutatás részeredményeit mutatja be. Jelen írás a Nyugat-dunántúli régió rurális kistérségeivel kapcsolatos szükséglet-centrikus adatbáziselemzés első tapasztalatait adja közre. A Központi Statisztikai Hivatal T-STAR területi statisztikai adatbázisából gyűjtött adatok elemzése, a vizsgálati minta kiválasztását alapozó mutatók rendszerbe foglalása előtt a Szerző a kutatás hátteréről, mint a közelmúlt kutatási eredményeinek összevetéséről tájékoztatja az Olvasót, majd az adatok elemzésével hidat épít a modell-alkotás következő lépése felé.

Információk a szerzőről

Peisser-Puli Edit , Szociális Munka Tanszék, Széchenyi István Egyetem, Győr

egyetemi tanársegéd

##submission.downloads##

Megjelent

2009-03-01

Hogyan kell idézni

Peisser-Puli, E. (2009) „Szociális alapszükségletek mérése Magyarország rurális kistérségeiben”, Tér és Társadalom, 23(1), o. 79–99. doi: 10.17649/TET.23.1.1218.

Folyóirat szám

Rovat

Gyors ténykép