Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig

  • Tibor Elekes ME MFK Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc
Kulcsszavak: iparosítás, urbanizáció, népességgyarapodás, dezurbanizáció, népességfogyás

Absztrakt

A II. világháború után elkezdődött, központilag irányított erőteljes iparosítás hatására 1948-1990 között Románia városi népessége 240%-kal növekedett. Régiók, megyék és városok viszonylatában eltérő mértékű népességfogyást eredményezett az 1990 után elkezdődött gazdasági szerkezetátalakítás, a társadalmi változások.

Szerzői adatok

Tibor Elekes, ME MFK Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc

egyetemi docens

Megjelent
2008-06-01
Hogyan idézzem?
Elekes, T. (2008) „Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainki”g, Tér és Társadalom, 22(2), o. 185-201. doi: 10.17649/TET.22.2.1177.
Rovat
Kitekintő