A magyarországi kis- és középvárosok globalizációs típusai

  • Balázs Molnár MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Székesfehérvár
Kulcsszavak: globális gazdaság, globalizáció, városfejlődés, kis- és középvárosok

Absztrakt

Magyarország az 1990-es évek vége óta gyorsuló ütemben zárkózik fel a globalizált országok, a globalizáció éllovas nemzetei közé. Ezt főképpen a hazai gazdaság globális gazdasági hálózatokhoz történő egyre erőteljesebb kapcsolódása vezérli, amely jelentős hatással van városaink és azok térségei fejlődési lehetőségeire, kilátásaira. A globális gazdaság és annak társadalmi-gazdasági hatásai egyre jelentősebben befolyásolják a világ nagyvárosain túl a közepes és kisebb városok és térségeik fejlődését is. Jelen tanulmány a magyarországi népességszám szerinti kis- és középvárosokat próbálja meg tipizálni, és csoportjaikat jellemezni a globális gazdasági beágyazottság, kötődés szerint.

Szerzői adatok

Balázs Molnár, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Székesfehérvár

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2006-12-01
Hogyan idézzem?
Molnár, B. (2006) A magyarországi kis- és középvárosok globalizációs típusai, Tér és Társadalom, 20(4), o. 67-83. doi: 10.17649/TET.20.4.1078.
Rovat
Tanulmányok