A városokra alapozott területpolitika koncepcionális megalapozása

  • László Faragó
Kulcsszavak: településpolitika, várospolitika, policentrizmus, növekedési pólusok, növekedési centrum, régióközpont, területi tervek, OTK

Absztrakt

E tanulmányban előzetesen tisztázni kívánom, hogy melyek lehetnek a megújított (valójában „retro") területpolitika régen tudott, de átmenetileg háttérbe szorult alapjai. Miként lehet integrálni a város—falu kategóriákat, és a városokra koncentrált fejlesztéspolitikának melyek a regionális gazdaságtani alapjai. Ezt követően áttekintem az EU területpolitikájának témánkat érintő hangsúlyváltozásait. A magyar előtörténet tárgyalásával azt kívánom bemutatni, hogy a mai megválaszolandó kérdések nem Új keletűek, történelmi adósságokra kell 21. századi válaszokat adni. A „retro" területfejlesztési politika újdonsága, hogy középpontjában a városrégiókra alapozott, policentrikus fejlesztés áll, amely újszer űen integrálja a vidéket, ezáltal feloldja a korábbi város—falu dichotómiát. A koncentrált decentralizációt az elérhetőség (a hozzáférhetőség) javítása kell hogy kísérje.

Megjelent
2011-08-07
Hogyan idézzem?
Faragó, L. (2011) A városokra alapozott területpolitika koncepcionális megalapozása, Tér és Társadalom, 20(2), o. 83-102. doi: https://doi.org/10.17649/TET.20.2.1055.
Rovat
Tanulmányok