Somlyódyné Pfeil, E. (2003) „A partnerség jelentőségének növekedése a regionális és várospolitikában a nyolcvanas évektől napjainkig”, Tér és Társadalom, 17(4), o. 17–38. doi: 10.17649/TET.17.4.913.