Gráfik, I. (1988) A népi építészet szemiotikai megközelítésének lehetőségeiről, Tér és Társadalom, 2(3), o. 87-104. doi: 10.17649/TET.2.3.91.