Szili, F. (1988) „Gondolatok Timár Lajos: A gazdaság térszerkezete és a városhálózat néhány sajátossága a két világháború közötti Magyarországon című tanulmányához”, Tér és Társadalom, 2(2), o. 109–110. doi: 10.17649/TET.2.2.81.