Pálné Kovács, I. és Bőhm, A. (1988) Min dolgozik »A helyi társadalom« csoport?, Tér és Társadalom, 2(1), o. 79-83. doi: 10.17649/TET.2.1.59.