Michalkó, G. (1996) „Az alkalmazott szociálgeográfia lehetőségei a turizmus kutatásában – Budapest I. kerülete példájá”n, Tér és Társadalom, 10(2-3), o. 1-17. doi: 10.17649/TET.10.2-3.361.