Teveli-Horváth, D. és Varga, V. (2023) „A magyar kreatív fiatalok lakóhelyválasztási preferenciái és annak változása a COVID-19 fényében”, Tér és Társadalom, 37(1), o. 71–91. doi: 10.17649/TET.37.1.3414.