Velkey, G. (2020) „Az oktatási rendszer változásainak hatása az elmaradott vidéki térségekben élő fiatalok iskoláztatási és foglalkoztatási esélyeire”, Tér és Társadalom, 34(4), o. 122–142. doi: 10.17649/TET.34.4.3304.