Somlyódyné Pfeil, E. (2020) „A vidéki térségek felzárkóztatásának feltételei és eszközei uniós szemszögből – Visszatérés az endogén erőforrásokra alapozott fejlesztési szemlélettől az újraelosztó támogatáspolitikához Magyarországon”, Tér és Társadalom, 34(4), o. 18–44. doi: 10.17649/TET.34.4.3298.