Nagy, G. és Nagy, E. (2019) „Az állam szerepe a városi terek fogyasztás-központú »újratermelésében«”, Tér és Társadalom, 33(4), o. 61–86. doi: 10.17649/TET.33.4.3192.