Jelinek, C. (2019) A városrehabilitáció korszakai Magyarországon: Az állam szerepe marginális városi terek (újra)termelésében, Tér és Társadalom, 33(4), o. 17-37. doi: 10.17649/TET.33.4.3180.