Bajmócy, P. (2019) „Sikos T. T., Tiner T. (szerk.) (2016): Tájak, régiók, települések, térben és időben. Tanulmánykötet Beluszky Pál 80. születésnapjára”, Tér és Társadalom, 33(1), o. 190–193. doi: 10.17649/TET.33.1.3109.