Kőszegi, M., Berki, M. és Barta, G. (2018) A liminalitás terei és idői az európai posztszovjet térben az orosz és szovjet expanziós törekvések tükrében, Tér és Társadalom, 32(4), o. 31-53. doi: 10.17649/TET.32.4.3094.