Somlyódyné Pfeil, E. (2014) „Az állam megváltozott szerepe és a városfejlesztés viszonya”, Tér és Társadalom, 28(2), o. 31–44. doi: 10.17649/TET.28.2.2613.