Erőss, Ágnes és Váradi, M. (2013) »Temerin – az én hazám«: változó interetnikus viszonyok magyar szemszögből és rajzban elmesélve, Tér és Társadalom, 27(2), o. 171-188. doi: 10.17649/TET.27.2.2539.