Nemes Nagy, J. (2012) „Tereid, tereim, tereink (Reflexiók Faragó László Térértelmezések c. tanulmányához”), Tér és Társadalom, 26(2), o. 89-95. doi: 10.17649/TET.26.2.2075.