Kovács, S. és Rácz, S. (2012) „A vizek szerepe a területi fejlődésben – a Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei. Beszámoló a Magyar Regionális Tudományi Társaság IX. vándorgyűlésérő”l, Tér és Társadalom, 26(1), o. 143-147. doi: 10.17649/TET.26.1.2066.