Garda, V. (2009) A szubjektív térérzékeléssel kapcsolatos vizsgálatok elméleti háttere és alkalmazási területei, Tér és Társadalom, 23(1), o. 43-53. doi: 10.17649/TET.23.1.1215.