Vigvári, A. (2008) „Szubszidiaritás nélküli decentralizáció. Néhány adalék az önkormányzati rendszer magyar modelljének korszerűsítéséhe”z, Tér és Társadalom, 22(1), o. 141-167. doi: 10.17649/TET.22.1.1161.