Csefkó, F. és Ádám, A. (1989) „Az alkotmányreformról. Beszélgetés dr. Ádám Antallal, a Janus Pannonius Tudományegyetem alkotmányjogász professzorával”, Tér és Társadalom, 3(1), o. 76–85. doi: 10.17649/TET.3.1.116.