Szörényiné Kukorelli, I. és Baj, G. (2007) „Euracademy Observatory – nemzetközi oktatási kutatási projekt”, Tér és Társadalom, 21(2), o. 151. doi: 10.17649/TET.21.2.1117.