Szörényiné Kukorelli, I. (2005) „A fenntartható fejlődés stratégiai elemei a rurális térségekben”, Tér és Társadalom, 19(3-4), o. 111–137. doi: 10.17649/TET.19.3-4.1022.